top of page

הסיפור שלנו

הכלכלה מתוארת לרוב במונחים של מגזרים. הממשלה נחשבת למגזר הראשון, העסקים למגזר השני ועמותות השלישית. ה#מגזר רביעי הוא המקום שבו המגזרים המסורתיים של הכלכלה מתכנסים ליצירת סינרגיות בין-מגזריות הגדולות מסכום חלקיהם.

אף מגזר אינו מעגל סגור בפני עצמו. יש ביניהם תלות הדדית בלתי נמנעת. אך חשוב מכך, כאשר הם מתחילים במטרה ושוקלים באופן פעיל כיצד עשויות להיראות שותפויות בין-מגזריות, מתחיל לצוץ שדה פתוח של אפשרויות אינסופיות. וכאן חיה אסטרטגיית Sector4, במפגש בין המטרה שלך לאינסוף.

bottom of page