top of page
Untitled_Export-CDHcT13zn (1).jpeg

העצמת עמותות והתייעלות שיטתית

סקטור 4 מציע לעמותות כלים ואסטרטגיות להגביר את השפעתם ולבסס צמיחה ארגונית בת קיימא.

תכנית למינוף ארגוני

תהליך תכנון מקיף לשדרוג היעילות, הפעילות והתוצרים המדידים של הארגון. התכנון מתנהל לאורך פרק זמן של שלושה חודשים, והארגון ממשיך ביישום התכנית למשך 12 חודש או יותר.

ייעוץ ליישום תוכניות ומימוש מטרות

שיפור בתוצרים המדידים של העמותה.

אופטימיזציה של הכנסות מפעילות

מאיץ עמותות

פיתוח שיטתי של העמותה שלכם וצמיחה לעבר היעדים הבאים באמצעות תהליך קבוצתי בקרב עמיתים למקצוע.

אסטרטגיית גיוס משאבים

בניית מערך גיוס משאבים יעיל כדי למקסם את הפוטנציאל של העמותה.

בניית תקציב

גיוון ושדרוג של מקורות ההכנסה של הארגון לקידום היעילות התפעולית.

ערכים, חזון, משימה, מטרות, יעדים

התייעלות בניהול הפיננסי של הארגון.

מבססים את ערכי הליבה והחזון של העמותה באמצעות הגדרת משימה, מטרות, ויעדים ברורים ומוסכמים.

התייעצות חינם

ספרו לנו לאן אתם רוצים להגיע. נעזור לכם להתוות את הדרך.

Thanks for submitting!

bottom of page