top of page
Arranging Bottles

תיאום בין עמותות ותורמים, בין ארגונים בארץ ובין שותפיהם בחו"ל

אנחנו מכירים את האתגרים המובנים בכל הקשור לשותפויות בין גורמים חברתיים ולצורך לתאם בין גורמי מימון לגורמי מימוש. סקטור 4 אסטרטגיה לומדת את המקרים הספציפיים ומציעה פתרונות המקובלות על כלל הגורמים, תוך קידום הלימה בינארגונית והפרייה הדדית.

יישום עבור תורמים

ניהול תוכניות

הופכים את החזון החברתי שלכם לעשייה מוחשית באמצעות שירותי יישום תוכניות.

נוכחות נגישה בישראל, המאפשרת לגורמי מימון בחו"ל לנווט ביעילות את הנוף החברתי המקומי ולהשיג מטרות משמעותיות וישימות באמצעות נציגות מקומית.

חומרי דיווח ותמיכה בגיוס משאבים

ניהול פרויקטים לעמותות

הבעת שקיפות ומסירות לתוצרים באמצעות חומרי דיווח  עבור קהל התורמים והשותפים, וכן ניסוח נרטיבים ענייניים ומשכנעים להגברת מעורבות אסטרטגית של תורמים.

פיתוח תוכניות עבור עמותות וסיוע בתהליכי ביצוע.

בקרה והערכה של פרויקטים

מעקב אחר יישום תוכניות בפועל, על התוצרים, ועל תיאום בין מטרות התורמים והעמותות.

התייעצות חינם

ספרו לנו לאן אתם רוצים להגיע. נעזור לכם להתוות את הדרך.

תודה על ההגשה

bottom of page